Giải trí

OCA quyết định loại bỏ Hearthstone khỏi chương trình thi đấu tại ASIAD 19

Ngày 16/3, trong cuộc họp Ủy ban Điều phối lần thứ năm, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã quyết định loại bỏ Hearthstone khởi chương trình thi đấu tại ASIAD 19 do HAGOC và AESF đề xuất. Theo đó, ASIAD 19 sẽ chỉ còn 7 nội dung Thể thao Điện tử thi đấu tranh huy chương tại Đại hội.

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.